Chapter

Chapter

S. No CH Code Chapter

 

Address & Contact Details

001 AN Andaman and Nicobar Islands
002 AP Andhra Pradesh Mr. Pavan Sai
003 AR Arunachal Pradesh
004 AS Assam
005 BR Bihar
006 CG Chhattisgarh
007 CH Chandigarh
008 DD Daman and Diu
009 DL Delhi Mr. Ashok Yadev
010 DN Dadra and Nagar Haveli
011 GA Goa
012 GJ Gujarat
013 HR Haryana Mr. P.Sivaram Prasad
014 HP Himachal Pradesh
015 JH Jharkhand
016 JK Jammu and Kashmir Mr. Aman Sharma
017 KA Karnataka Mr. K N Sandeep
018 KL Kerala
019 LD Lakshadweep
020 MH Maharashtra Mr. Daniel Johnson
021 ML Meghalaya
022 MN Manipur
023 MP Madhya Pradesh
024 MZ Mizoram
025 NL Nagaland
026 OD Odisha Mr. Samrat
027 PB Punjab
028 PY Puducherry Dr. Surya Prakash
029 RJ Rajasthan
030 SK Sikkim
031 TN Tamil Nadu Mr. Pon Pandian
032 TR Tripura
033 TS Telangana Mr. Srikanth Reddy
034 UK Uttarakhand
035 UP Uttar Pradesh
036 WB West Bengal